Aktualności

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu O/ w Legnicy, kolejny raz rozpoczyna realizację projektu „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Projekt skierowany jest do placówek oświatowych z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego.  W 2014r. uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w terenowych zajęciach w okresie w okresie od 19 maja do 30 listopada 2014r.

Są to bezpłatne warsztaty terenowe o charakterze edukacyjno – przyrodniczym realizowane w ramach Programu zajęć edukacyjnych na Wzgórzach Dalkowskich, dostosowany do programu nauczania z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska w placówkach oświatowych.  Tematyka zajęć skupiać się będzie na poznawaniu najbliższego regionu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i pomników przyrody z terenu Wzgórz Dalkowskich oraz Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie na warsztatach będą uczyć się i poznawać florę i faunę. W większości będą to zajęcia w grupach. Na warsztatach dzieci będą przyswajać sobie wiadomości o przyrodzie, będą poznawać rośliny, zwierzęta jak również dowiadywać się, jakie niebezpieczeństwa mogą im grozić ze strony przyrody. Będziemy przybliżać dzieciom przyrodę, a jednocześnie uwrażliwiać je na konieczność ochrony środowiska, zwracając uwagę dzieci na rośliny i zwierzęta szczególnie chronione, z którymi mogą się zetknąć w swoim otoczeniu.

Poprzez wycieczkę edukacyjną w terenie ukarzemy dzieciom, że „Lekcje
w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich” łączą w sobie przyjemne z pożytecznym,
że nauka wcale nie musi być nudna, a w konsekwencji nauczy ich ekologicznych postaw
i uwrażliwi dzieci i młodzież na aspekty przyrodnicze, związane z ochroną środowiska naturalnego. W terenie uczniowie będą gromadzić materiał obserwacyjny, który następnie będą mogli wykorzystać na zajęciach w szkole.

WARIANTY ZAJĘĆ DLA DZIECI:

Zajęcia terenowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów turystyki regionalnej po Wzgórzach Dalkowskich i odbywać się będą na terenach:

  1. REZERWATU  PRZYRODY DALKOWSKIE JARY 
  2. REZERWATU PRZYRODY „BUCZYNA JAKUBOWSKA”;
  3. REZERWATU PRZYRODY „ANNABRZESKIE WĄWOZY”
  4. PRZEMKOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

W ramach zajęć Fundacja zapewnia:
- wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenia lekcji w terenie
- materiały dydaktyczne dla uczniów
- ognisko z kiełbaskami

Szkoła zapewnia transport uczniów na zajęcia i z powrotem.
W związku z tym proszę o zgłaszanie zapotrzebowania do udziału w projekcie „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Proszę o przesłanie informacji zamieszczonych w zgłoszeniu do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru) proszę przesłać faksem i pocztą do dnia 21 maja 2014r. na adres:

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67 – 124 Nowe Miasteczko
Tel. (68) 388-84-31
Fax.(68) 3550 998

Szczegółowych informacji udziela: Marta Moskwa – specjalista ds. projektów społecznych

O liczbie dostępnych miejsc placówka szkolna i przedszkolna zostanie poinformowana do 23 maja 2014r.    


Załączniki:

Formularz Zgłoszeniowy 2014r .    plik .doc
Formularz Zgłoszeniowy 2014 r.  - plik .pdf